افزایش قیمت زمین در تهران, رشد اعجاب آور ۵۵۷ درصدی !!

نرخ رشد ملک کلنگی  و افزایش قیمت زمین در تهران در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد غافلگیرکننده بوده است. براساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت مسکن، زمین و اجاره بهای واحد های مسکونی طی سالهای ۸۴ تا نیمه نخست سال ۹۱ در کشور بیشترین رشد در اجاره بهای واحدهای مسکونی اتفاق افتاده است و در بازار مسکن تهران بیشترین رشد مربوط به افزایش قیمت زمین در تهران با نرخ رشد ۵۵۷ درصدی می باشد.

افزایش قیمت اجاره در تهران و کشور

دنیای اقتصاد - افزایش قیمت زمین در تهران, افزایش قیمت زمین در تهران, افزایش قیمت زمین در تهران, افزایش قیمت زمین در تهران, افزایش قیمت زمین در تهران, قیمت زمین در تهرانبراساس ارقام این گزارش که به متوسط اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری کشور اشاره دارد، اجاره یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری طی سال ۸۴ ماهانه ۱۴۹ هزار تومان بوده است، این رقم در نیمه نخست سال ۹۱ به ۵۲۸ هزار تومان افزایش یافته است که ۲۵۴ درصد رشد را نشان می دهد.
در ادامه این گزارش ارقام مربوط به شهر تهران درج شده است و نشان می دهد متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری در شهر تهران در پاییز سال ۹۱ به یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان رسیده درحالی که در پاییز سال ۸۴ این رقم در تهران ۳۵۷ هزار تومان بوده که گویای رشد ۳۴۵ درصدی اجاره بها در کلان شهر تهران طی دوران فعالیت دولت های محمود احمدی نژاد است.

افزایش قیمت واحد مسکونی در تهران و کشور

دنیای اقتصاد - افزایش قیمت زمین در تهران, افزایش قیمت زمین در تهران, افزایش قیمت زمین در تهران, افزایش قیمت زمین در تهران, افزایش قیمت زمین در تهران, قیمت زمین در تهراندر این میان قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در دوران هشت ساله دو دولت نهم و دهم قیمت هر متر مربع معادل شهری کشور رشد داشته و از متوسط ۳۰۶ هزار تومان به ۹۸۰ هزار تومان افزایش یافته است که موید رشد ۲۲۰ درصدی است و در شهر تهران این رقم در نیمه نخست سال ۹۱ معادل ۳میلیون ۲۸۲ هزار تومان است که نسبت به پاییز سال ۸۴ معادل ۱۳۶ درصد رشد داشته که نشان می دهد در حالی که در شهر تهران شاهد رشد شدید اجاره بها هستیم رشد قیمت مسکن نسبت به کل کشور پایین تر بوده است.

افزایش قیمت زمین در تهران و کشور

دنیای اقتصاد - افزایش قیمت زمین در تهران, افزایش قیمت زمین در تهران, افزایش قیمت زمین در تهران, افزایش قیمت زمین در تهران, افزایش قیمت زمین در تهران, قیمت زمین در تهرانبراساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۸۴ متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در مناطق شهری کشور معادل ۲۵۱هزار تومان بوده است که با رشد اتفاق افتاده در نیمه نخست سال ۹۱ به ۴۵۵ هزار تومان رسیده است. بنابراین قیمت زمین هم در کارنامه دولتهای محمود احمدی نژاد رشد معادل ۸۱ درصدی را به نمایش گذاشته است

این شاخص در مورد شهر تهران رشد اعجاب آور ۵۵۷ درصدی را نشان میدهد، قیمت هر متر مربع زمین یا واحد کلنگی در شهر تهران در پاییز سال ۸۴ معادل ۶۰۰ هزار تومان بوده است، که در پاییز سال ۹۱ به رقمی معادل ۳ میلیون و ۹۴۳ هزار تومان افزایش یافته است که گویای رشد دلالی زمین در پایتخت است

دیدگاه بگذارید

1 دیدگاه روشن "افزایش قیمت زمین در تهران, رشد اعجاب آور ۵۵۷ درصدی !!"

avatar
  Subscribe  
جدیدترین قدیمی ترین دارای بیشترین تعداد رای
خبرنامه
trackback

[…] تأثیر افزایش قیمت فولاد بر بازار ملک) 📌رشد ۷۰۰ درصدی قیمت زمین در دولتهای نهم و دهم 🔹در ۸ سال فعالیت دولتهای نهم و […]