نشانی سایت ثبت‌نام مسکن‌ ویژه

وزارت راه ‌و شهرسازی قبل از آنکه جزئیات رسمی درباره قیمت و شرایط ثبت‌نام طرح مسکن ‌ویژه تهران را برای متقاضیان اعلام عمومی کند، در یک گام تازه که در ایام تعطیلات اخیر در پایتخت برداشته، آدرس محلی را که متقاضیان مسکن‌ویژه باید با مراجعه به آنجا اسم ‌نویسی کنند اعلام کرده است.

متقاضیان مسکن‌ویژه به آدرس www.maskanmehr.net مراجعه کنند.