هزینه یک خانوار ۴ نفره برای مزد۹۲ +جدول

تشکل‌های کارگری براساس شاخص‌های قیمتی بانک مرکزی، سبد هزینه‌ یک خانوار ۴ نفره به منظور تعیین حداقل مزد سال ۹۲ را برای طرح در شورای عالی کار ارائه کردند.
 با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران نیز به روز‌های اوج و حساس خود نزدیک می‌شود.

 در این میان گرو‌‌ه‌های کارگری و کارفرمایی به تهیه و تدوین شاخص‌ها و در نظر گرفتن ملاک‌های مختلف مشغول بوده و به دنبال ارائه نظرات خود در شورای عالی کار هستند.

براین اساس، یکی از مهمترین موضوعات و دغدغه‌هایی که برای تعیین دستمزد وجود دارد و در قانون نیز به آن تاکید شده و معیار قلمداد می‌شود نرخ تورم و نیز سبد هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره است.

تورم ۲۸٫۷ درصدی تورم اعلامی بانک مرکزی نشان می‌دهد از چگونگی وضعیت شاخص‌ اقلامی و کالاهای اساسی مورد نیاز یک خانوار روند صعودی دارد.

با این حال تشکل‌های کارگری براساس گزارش‌های بانک مرکزی و نیز واقعیت‌های موجود در بازار این شاخص‌ها را براساس ۱۲ سهم کالاهای اساسی تقسیم بندی کرده و با توجه به ضریب اهمیت آمار مقایسه‌ای در ماه‌های آذر و دی برای ارائه در شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد ارائه کردند.

شرح ضریب اهمیت دی آذر درصد تغییرات
سهم خوراکی ۲۸٫۴۹ ۶۷۲۷۸۱۳ ۶۵۰۸۹۳۷ ۳
سهم دخانیات ۰٫۵۲ ۱۲۲۷۹۶ ۱۱۸۸۰۱
سهم مسکن ۲۸٫۶۰ ۶۷۵۳۷۸۹ ۶۵۳۴۰۶۸
سهم کفش ۶٫۲۲ ۱۴۶۸۸۳۱ ۱۴۲۱۰۴۶
سهم اثاثیه ۶٫۲۶ ۱۴۷۸۲۷۷ ۱۴۳۰۱۸۴
سهم بهداشت و درمان ۵٫۵۴ ۱۳۰۸۲۵۲ ۱۲۶۵۶۹۰
سهم حمل و نقل ۱۱٫۹۷ ۲۸۲۶۶۷۳ ۲۷۳۴۷۳۱
سهم ارتباطات ۱٫۶۳ ۳۸۴۹۱۹ ۳۷۲۳۹۶
سهم امور فرهنگی و تفریح ۳٫۸ ۸۹۷۳۵۷ ۸۶۸۱۶۳
سهم تحصیل ۲٫۰۷ ۴۸۸۸۲۳ ۴۷۲۹۲۰
سهم رستوران و هتل ۱٫۷۲ ۴۰۶۱۷۲ ۳۹۲۹۵۸
سهم کالاها و خدمات متفرقه ۳٫۱۸ ۷۵۰۹۴۶ ۷۲۶۵۱۵
سهم کل سبد خانوار ۴ نفره در یک ماه ۱۰۰ ۲۳۶۱۴۶۴۸ ۲۲۸۴۶۳۹۳

در این سبد هزینه‌ای نشان می دهد که بخش مسکن، خوراکی‌ و حمل و نقل بیشترین هزینه‌های یک خانوار را تشکیل می دهند که در مجموع برای یک خانوار ۴ نفر در یک ماه هزینه‌ای بالغ بر ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۴۶۴ تومان نیاز است.

همچنین در بخش هزینه‌های خواروبار یک خانوار ۴ نفره در یک ماه ۱۸ قلم کالایی در نظر گرفته شده که براساس نیازهای اولیه و ضروری یک خانوار محسوب می‌شود و با توجه به مصرف روزانه و ماهیانه استخراج و همچنین در این بررسی کارشناسی هزینه‌ها به صورت تعاونی و نیز آزاد تهیه شده است.

در این سبد کالایی، هزینه‌های یک ماه خانوار براساس اقلام گفته شده در دی ماه سال جاری بیش از ۵۰۰ هزار تومان به نرخ تعاونی محاسبه و همچنین به نرخ آزاد نیز بیش از ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

براین اساس بیشترین هزینه‌های اقلام خوراکی را به ترتیب گوشت، میوه و برنج تشکیل می‌دهد.

حداقل سبد هزینه خواروبار یک خانوار چهار نفره در یک ماه (دی ۹۱)

نام کالا مصرف روزانه فرد در جهان (گرم) مصرف روزانه فرد در ایران (گرم) مصرف ماهیانه فرد (کیلو) مصرف ماهیانه ۴ نفر هزینه به کیلو در میادین تره‌بار و تعاونی جمع هزینه ماهیانه دی به تعاونی هزینه به کیلو ـ آزاد دی جمع هزینه ماهیانه دی به آزاد
نان ۶۸ ۳۲۰ ۹٫۶۰۰ ۳۸٫۴۰ ۹٫۰۰۰ ۳۴۵٫۶۰۰ ۹٫۰۰۰ ۳۴۵٫۶۰۰
برنج ۶۰ ۱۰۰ ۳٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰ ۴۵٫۰۰۰ ۵۴۰٫۰۰۰ ۵۵٫۰۰۰ ۶۶۰٫۰۰۰
ماکارونی ۲۰ ۰٫۶۰۰ ۲٫۴۰ ۱۶٫۵۰۰ ۳۹٫۶۰۰ ۱۹٫۵۰۰ ۴۶٫۸۰۰
حبوبات ۶۰ ۳۳ ۱٫۰۰۰ ۴٫۰۰ ۳۸٫۸۹۸ ۱۵۵٫۵۹۲ ۴۵٫۸۰۰ ۱۸۳٫۲۰۰
سیب زمینی ۷۰ ۲٫۱۰۰ ۸٫۴۰ ۵٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰ ۵۸٫۸۰۰
سبزی ۳۵۶ ۲۸۰ ۸٫۴۰۰ ۳۳٫۶۰ ۱۳٫۰۰۰ ۴۳۶٫۸۰۰ ۱۵٫۰۰۰ ۵۰۴٫۰۰۰
سایر سبزیجات ۳۵۶ ۲۸۰ ۸٫۴۰۰ ۳۳٫۶۰ ۱۰٫۳۰۰ ۳۴۶٫۰۸۰ ۱۳٫۲۵۰ ۴۴۵٫۲۰۰
میوه ۴۰۰ ۲۶۰ ۷٫۸۰۰ ۳۱٫۲۰ ۱۸٫۲۵۰ ۵۶۹٫۴۰۰ ۲۲٫۰۰۰ ۶۸۶٫۴۰۰
گوشت قرمز ۱۰۰ ۵۰ ۱٫۵۰۰ ۶٫۰۰ ۲۳۲٫۰۰۰ ۱٫۳۹۲٫۰۰۰ ۲۷۶٫۰۰۰ ۱٫۶۵۶٫۰۰۰
گوشت ماهی ۵۰ ۲۵ ۰٫۷۵۰ ۳٫۰۰ ۹۰٫۰۰۰ ۲۷۰٫۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰ ۳۶۰٫۰۰۰
گوشت مرغ ۶۷ ۲٫۰۱۰ ۸٫۰۴ ۴۵٫۵۰۰ ۳۶۵٫۸۲۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۲٫۰۰۰
تخم مرغ ۶۶ ۲۵ ۰٫۷۵۰ ۳٫۰۰ ۳۱٫۲۰۰ ۹۳٫۶۰۰ ۳۴٫۰۰۰ ۱۰۲٫۰۰۰
شیر ۸۲۲ ۲۴۰ ۷٫۲۰۰ ۲۸٫۸۰ ۱۲٫۲۰۰ ۳۵۱٫۳۶۰ ۱۲٫۲۰۰ ۳۵۱٫۳۶۰
ماست ۶۷ ۲٫۰۱۰ ۸٫۰۴ ۲۲٫۲۰۰ ۱۷۸٫۴۸۸ ۲۲٫۲۰۰ ۱۷۸٫۴۸۸
پنیر ۳۳ ۱٫۰۰۰ ۴٫۰۰ ۸۰٫۲۰۰۰ ۳۲۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۳۲۰٫۰۰۰
کره ۸ ۰٫۲۵۰ ۱٫۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰
روغن ۴۰ ۱٫۲۰۰ ۴٫۸۰ ۳۹٫۲۲۲ ۱۸۸٫۲۶۶ ۴۲٫۲۲۲ ۲۰۲٫۶۶۶
قند و شکر ۱۴ ۴۵ ۱٫۳۵۰ ۵٫۴۰ ۱۸٫۷۰۰ ۹۵٫۵۸۰ ۱۹٫۵۰۰ ۱۰۵٫۳۰۰
جمع ۵٫۸۵۰٫۱۸۵ ۶٫۷۲۷٫۸۱۳

گروه‌های کارگری معتقدند امسال با توجه به صعودی بودن نرخ تورم و احتمال افزایش آن در سال آینده باید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که موجب کاهش قدرت خرید قشر کارگر نشده و در عین حال تولید و اشتغال لطمه نخورد.

 

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

avatar
  Subscribe  
خبرنامه