از تذکر شفاهی تا لغو اعتبار نامه

نمایندگان مجلس در چهارمین روز بررسی طرح ۱۲ ماده‌ای نظارت بر رفتار نمایندگان با تصویب مواد ۴، ۵ و ۶ این طرح علاوه بر تعیین مجازات نمایندگان متخلف، با تشکیل هیات تجدید نظر برای رسیدگی به اعتراضات نمایندگان، با بخشی از این مجازات‌ها موافقت کردند.

لغو اعتبارنامه با تایید شورای نگهبان
نمایندگان با تصویب ماده ۴ این طرح مصوب کردند که هیات نظارت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات تعیین شده در این ماده که طبق ماده ۶ آئین‌نامه داخلی مجلس قابل اجراست، تصمیم‌گیری کند.
به موجب این مصوبه، تذکر شفاهی بدون درج در پرونده، تذکر کتبی با درج در پرونده،‌ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف،‌
کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم، محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص، محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات رییسه مجلس و هیات رییسه کمیسیون‌ها، لغو عضویت در مجامع یا شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص، لغو عضویت در هیات رییسه مجلس و هیات رییسه کمیسیون‌ها، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رییس مجلس، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رییس مجلس، محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیات و تصویب مجلس و لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیات و تصویب مجلس از جمله مجازات‌های تعیین شده است که هیات رسیدگی کننده در خصوص اعمال آن در موارد تخلف تصمیم‌گیری می‌کند.
به موجب تبصره این ماده در جلسه رسمی قبل از رای‌گیری در خصوص اعمال محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا سه ماه و لغو اعتبارنامه نماینده ابتدا گزارش هیات قرائت می‌شود، سپس نماینده مذکور به مدت نیم ساعت دفاعیات خود را مطرح می‌کند. وی می‌تواند نیمی از وقت خود را به یکی دیگر از نمایندگان واگذار کند. طبق تبصره دو این ماده اجرای مصوبات مجلس درباره لغو اعتبارنامه نماینده مستلزم تایید شورای نگهبان است.
نمایندگان در تبصره سوم ماده چهار مصوب کردند در صورتی که هیات تشخیص اعلام کند دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می‌کند.
انجام امور نمایندگی از مجازات‌های طرح نظارت خارج شد
به پیشنهاد اسدالله بادامچیان، نماینده تهران، در بررسی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان، مقرر شد: تمامی امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است از شمول این طرح مستثنی شود. نمایندگان نیز با تصویب این پیشنهاد مقرر کردند که کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در همه مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی نمایندگان مجلس در ایفای وظایف قانونی و اعمال رای خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی، ‌تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور، سوال و استیضاح وزرا و رییس‌جمهور، ‌قانون‌گذاری و رای اعتماد و سلب رای اعتماد و ماموریت‌های محوله مجلس به نمایندگان از نظارت مذکور در این طرح خارج است.
این پیشنهاد به تبصره‌های ماده ۴ افزوده شد.
تصمیمات هیات تجدید قابل طرح در مراجع نیست
نمایندگان همچنین براساس ماده ۵ این طرح، مصوب کردند که هرگاه موضوع رسیدگی هیات نظارت به گزارش‌های حاصله علیه یکی از اعضای هیات مذکور باشد، وی حق شرکت در جلسه مربوطه را ندارد. به موجب ماده ۶ این طرح نیز، مقرر شد: تصمیمات هیات در خصوص اعمال بندهایی از ماده ۴ مبنی بر دادن تذکر شفاهی بدون درج در پرونده، تذکر کتبی با درج در پرونده و کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم قطعی است و در سایر موارد ظرف ۱۰ روز توسط نماینده مربوط قابل اعتراض می‌باشد. در این صورت موضوع در جلسه هیات تجدید نظر متشکل از اعضای هیات رییسه و روسای کمیسیون‌های دائمی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. طبق تبصره این ماده تصمیمات هیات تجدید نظر و مجلس درباره نمایندگان در اجرای قانون قابل طرح در مراجع قضایی نیست.

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

avatar
  Subscribe  
خبرنامه