از تذکر شفاهی تا لغو اعتبار نامه

نمايندگان مجلس در چهارمين روز بررسي طرح 12 ماده‌اي نظارت بر رفتار نمايندگان با تصويب مواد 4، 5 و 6 اين طرح علاوه بر تعيين مجازات نمايندگان متخلف، با تشكيل هيات تجديد نظر براي رسيدگي به اعتراضات نمايندگان، با بخشي از اين مجازات‌ها موافقت كردند.

لغو اعتبارنامه با تایید شورای نگهبان
نمايندگان با تصويب ماده 4 اين طرح مصوب كردند كه هيات نظارت با توجه به اهميت تخلفات و شرايط و موقعيت ارتكاب آنها نسبت به اعمال يك يا چند مجازات تعيين شده در اين ماده كه طبق ماده 6 آئين‌نامه داخلي مجلس قابل اجراست، تصميم‌گيري كند.
به موجب اين مصوبه، تذكر شفاهي بدون درج در پرونده، تذكر كتبي با درج در پرونده،‌ اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تكرار تخلف،‌
كسر حقوق از يك ماه تا يك سال به ميزان يك دوم، محروميت از عضويت در مجامع و شوراها يا كميته‌هاي تحقيق و تفحص، محروميت از نامزدي براي عضويت در هيات رييسه مجلس و هيات رييسه كميسيون‌ها، لغو عضويت در مجامع يا شوراها يا كميته‌هاي تحقيق و تفحص، لغو عضويت در هيات رييسه مجلس و هيات رييسه كميسيون‌ها، اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه غيرعلني توسط رييس مجلس، اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه علني توسط رييس مجلس، محروميت از شركت در جلسات مجلس و كميسيون‌هاي تخصصي تا سه ماه با پيشنهاد هيات و تصويب مجلس و لغو اعتبارنامه نماينده به پيشنهاد هيات و تصويب مجلس از جمله مجازات‌هاي تعيين شده است كه هيات رسيدگي كننده در خصوص اعمال آن در موارد تخلف تصميم‌گيري مي‌كند.
به موجب تبصره اين ماده در جلسه رسمي قبل از راي‌گيري در خصوص اعمال محروميت از شركت در جلسات مجلس و كميسيون‌هاي تخصصي تا سه ماه و لغو اعتبارنامه نماينده ابتدا گزارش هيات قرائت مي‌شود، سپس نماينده مذكور به مدت نيم ساعت دفاعيات خود را مطرح مي‌كند. وي مي‌تواند نيمي از وقت خود را به يكي ديگر از نمايندگان واگذار كند. طبق تبصره دو اين ماده اجراي مصوبات مجلس درباره لغو اعتبارنامه نماينده مستلزم تاييد شوراي نگهبان است.
نمايندگان در تبصره سوم ماده چهار مصوب كردند در صورتي كه هيات تشخيص اعلام كند دارايي نماينده به ناحق افزايش يافته است تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شوراي نگهبان مي‌رساند و جهت رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال مي‌كند.
انجام امور نمايندگي از مجازات‌هاي طرح نظارت خارج شد
به پيشنهاد اسدالله بادامچيان، نماینده تهران، در بررسي طرح نظارت بر رفتار نمايندگان، مقرر شد: تمامی امور مربوط به حقوق نمايندگي ملت كه در قانون اساسي به آن تصريح شده است از شمول اين طرح مستثني شود. نمايندگان نیز با تصويب اين پيشنهاد مقرر كردند كه كليه امور مربوط به حقوق نمايندگي ملت كه در قانون اساسي به آن تصريح شده اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در همه مسائل داخلي و خارجي كشور و آزادي نمايندگان مجلس در ايفاي وظايف قانوني و اعمال راي خود و كسب اخبار و اطلاعات مورد نياز وظايف نمايندگي، ‌تحقيق و تفحص در كليه امور كشور، سوال و استيضاح وزرا و رييس‌جمهور، ‌قانون‌گذاري و راي اعتماد و سلب راي اعتماد و ماموريت‌هاي محوله مجلس به نمايندگان از نظارت مذكور در اين طرح خارج است.
این پیشنهاد به تبصره‌های ماده 4 افزوده شد.
تصمیمات هيات تجديد قابل طرح در مراجع نیست
نمايندگان همچنین براساس ماده 5 این طرح، مصوب كردند كه هرگاه موضوع رسيدگي هيات نظارت به گزارش‌هاي حاصله عليه يكي از اعضاي هيات مذكور باشد، وي حق شركت در جلسه مربوطه را ندارد. به موجب ماده 6 اين طرح نیز، مقرر شد: تصميمات هيات در خصوص اعمال بندهايي از ماده 4 مبني بر دادن تذكر شفاهي بدون درج در پرونده، تذكر كتبي با درج در پرونده و كسر حقوق از يك ماه تا يك سال به ميزان يك دوم قطعي است و در ساير موارد ظرف 10 روز توسط نماينده مربوط قابل اعتراض مي‌باشد. در اين صورت موضوع در جلسه هيات تجديد نظر متشكل از اعضاي هيات رييسه و روساي كميسيون‌هاي دائمي مجلس مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. طبق تبصره اين ماده تصميمات هيات تجديد نظر و مجلس درباره نمايندگان در اجراي قانون قابل طرح در مراجع قضايي نيست.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *