افزایش اجاره مسکن در تابستان, گزارش بانک مرکزی ۲۲ درصد Reviewed by Momizat on . عالم اقتصاد - بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۲ نسبت به سه ماهه قبل معادل ۷.۷ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه عالم اقتصاد - بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۲ نسبت به سه ماهه قبل معادل ۷.۷ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه Rating: 0
شما اینجا هستید:خانه » اقتصادی » افزایش اجاره مسکن در تابستان, گزارش بانک مرکزی ۲۲ درصد

افزایش اجاره مسکن در تابستان, گزارش بانک مرکزی ۲۲ درصد

عالم اقتصاد – بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۲ نسبت به سه ماهه قبل معادل ۷.۷ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش یافته است.

افزایش اجاره مسکن در تابستان, گزارش بانک مرکزی ۲۲ درصد

به گزارش مهر، بانک مرکزی در جدیدترین آمارهای خود از شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۲ اعلام کرد: شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۲ طبق آمار بانک مرکزی به عدد ۱۳۴٫۲ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۷٫۷ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش یافت.

عالم اقتصاد - افزایش اجاره مسکن در تابستان, گزارش بانک مرکزی از افزایش اجاره مسکن در تابستان, جدیدترین آمارهای بانک مرکزی از شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش را نشان می دهد. شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریور ۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ۹۱ معادل ۱۷٫۳ درصد افزایش داشته است.

۱- شاخص بهای مسکن اجاری در استان‌های مختلف کشور

شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه دوم سال ۹۲ نسبت به سه ماهه قبل، در کلیه استان‌های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان کرمانشاه معادل ۹ درصد بود و استان‌های تهران و آذربایجان غربی به ترتیب با ۸٫۹ درصد و ۸٫۳ درصد افزایش در رده های بعدی قرار گرفتند.

کمترین میزان افزایش مربوط به استان‌های سمنان معادل ۴٫۵ درصد بود و استان‌های خراسان جنوبی با ۴٫۹ درصد و گلستان با ۵٫۲ درصد در رده های بعدی قرار گرفتند.

۲- شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه دوم سال ۹۲ به عدد ۱۳۴ رسید که نسبت به سه ماهه قبل برابر ۸٫۱ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۲۲٫۲ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال ۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ۹۱ معادل ۱۶٫۹ درصد افزایش داشته است.

۳- شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط در سه ماهه دوم سال ۹۲ به عدد ۱۳۳٫۸ رسید و معادل ۷ درصد بالاتر از شاخص مذکور در سه ماهه اول قرار گرفت. افزایش این شاخص نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۲۱ درصد بوده است.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال گذشته معادل ۱۷٫۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

۴- شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک

شاخص بهای مسکن اجاری در شهر های کوچک در سه ماهه دوم سال ۹۲ به عدد ۱۳۶٫۹ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۶٫۲ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۲۳٫۷ درصد افزایش یافت.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریور سال جاری نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ۹۱ معادل ۲۰٫۸ درصد افزایش یافته است.


تاکنون 2 دیدگاه منتشر شده است

دیدگاه خود را بنویسید

بازگشت به بالا