تاثیر وام تسهیلات ساخت مسکن پیش بینی قیمت ملک خانه (2)

رکود خرید خانه در تهران ادامه دارد؟

رکود همچنان در خانه های پایتخت پرسه می زند/ بانک مرکزی: خانه بخرید! – تازه ترین آمار منتشر شده از معاملات مسکن در تهران نشان می دهد، پایتخت همچنان گرفتار رکود شدید در حوزه املاک است؛ تعداد معاملات ۱۸٫۵ درصد و متوسط قیمت یک درصد نسبت به ۷ ماهه سال قبل کاهش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۴را که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، تهیه و منتشر کرد.

بنا بر این گزارش، در مهرماه سال ۱۳۹۴، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹٫۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰٫۵ و ۰٫۹ درصد افزایش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۱٫۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰٫۴ و ۸٫۲ درصد کاهش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۱٫۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰٫۴ و ۸٫۲ درصد کاهش نشان می دهد.

در مهرماه سال ۱۳۹۴ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۷۹٫۰ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۰٫۸ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

ثبت بیشترین معامله برای آپارتمان های نوساز تا ۵ سال ساخت

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مهرماه سال ۱۳۹۴ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۵٫۱ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مزبور در مقایسه با مهرماه سال ۱۳۹۳ حدود ۰٫۲ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

منطقه ۵ تهران، رکورددار بیشترین معامله

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۴ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳٫۲ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق ۴ ، ۲ و ۱۰ به ترتیب با سهم ۱۰٫۳ ، ۸٫۲ و ۶٫۱ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. شایان ذکر است ۶۷٫۴ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به ۱۰ منطقه شهر )به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵ ، ۴ ، ۲ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۸ ، ۱۴ ، ۷ ، ۱ و۱۱ ( بوده و ۱۲ منطقه دیگر تنها ۳۲٫۶ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

    تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

منطقه ۲ پیشتاز افزایش قیمت

بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۲ معادل ۵٫۲ درصد و بیشترین کاهش قیمت به منطقه ۲۰ معادل۵٫۶  درصد تعلق دارد.

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

منطقه یک گرانترین و منطقه ۱۸ ارزانترین املاک تهران

در مهرماه سال ۱۳۹۴ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل۷۹٫۰ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۰٫۸ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

ادامه رکود در بازار

در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۴ ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۸۴٫۱ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۸٫۵ درصد کاهش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۸٫۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش ۱٫۰ درصدی مواجه بوده است.

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

خانه های با قیمت متری ۲٫۵ تا ۳ میلیون تومان بیشتر طرفدار دارند

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در مهرماه سال ۱۳۹۴حاکی از آن است که در شهر تهران دامنه قیمتی ۲۵ الی۳۰ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۴٫۶ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی ۲۰ الی ۲۵ و ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال به ترتیب با سهم ۱۳٫۶ و۱۲٫۴ درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه ۲۸٫۷ درصد از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با قیمت بیش از ۴۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا اختصاص داشته است.

حدود ۶۱٫۶ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی یعنی ۳۹٫۳ میلیون ریال معامله شده اند.

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

خانه های زیر ۷۰ متر در کانون توجه خریداران

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مهرماه سال ۱۳۹۴ نشان میدهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع معادل ۱۶٫۵ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم ۱۵٫۵ و ۱۲٫۹درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۷٫۲ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

تمرکز معاملات بر روی خانه های ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون تومانی

در مهرماه سال ۱۳۹۴ توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که واحدهای مسکونی با ارزش ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان با سهم ۱۰٫۵ درصد در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش ۱۳۰ تا۱۶۰ و۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم ۱۰٫۲ و۹٫۲ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مهرماه سال۱۳۹۴ حدود ۴۶٫۷ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۲۲۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

اجاره ها همچنان بالا می رود

در مهرماه سال ۱۳۹۴ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱٫۰ و ۱۲٫۴ درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یکساله تنظیم می گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می شود سهم هزینه مسکن )اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی( در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی )براساس سال پایه( ۱۳۹۰=۱۰۰ معادل ۲۸٫۴ درصد می باشد.

رکود خرید خانه در تهران ادامه دارد؟

رکود خرید خانه در تهران ادامه دارد؟

بررسی تغییرات قیمت مسکن شهر تهران در ماه های اخیر نشانگر ثبات نسبی قیمت ها در بازار مسکن به رغم کاهش حجم معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد. با توجه به این که قیمت مسکن طی دوسال اخیر تغییر چندانی را تجربه نکرده است، وضعیت کنونی تا حدودی نشانگر کف قیمتی مسکن در بازار شهر تهران بوده و از این منظر ماه های پیش رو، زمان مناسبی برای ورود خریداران مصرفی به بازار مسکن ارزیابی می شود.

ضمن آنکه با مشخص شدن نتایج مذاکرات هسته ای و کاهش نااطمینانی های متصور در فضای اقتصاد کلان و نیز تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقاء قدرت خرید مسکن خانوارها، بهبود معاملات بازار مسکن در فصول آتی نیز دور از انتظار نخواهد بود.

بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در مهر ماه سال ۱۳۹۴ نیز موید روند حرکتی متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم است به طوری شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب۱۱٫۰ و ۱۲٫۴ درصد رشد نشان می دهد

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.